بسم الله الرحمن الرحیم

ایستگاه صلواتی به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی (ص) و آقا امام جعفر صادق (ع) در روز شنبه ۱ آبان 1400