بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم پر فیض دعای ندبه با حضور اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی (ره) در روز جمعه سی مهر همراه با سخنرانی حاج آقا طالبی 

 

التماس دعا